M.H.T.T.B (MOBILE HYDRAULIC TELESCOPIC TABLE BUILDING) System

M.H.T.T.B (MOBILE HYDRAULIC TELESCOPIC TABLE BUILDING) (to be mentioned as MB shortly) System is a construction formwork system used to cast concrete alternate to conventional formwork systems. The system has many advantages over other conventional models. 

 1. Concrete can be casted in every three days with this system because of fast assembling details.
 2. The system reduces the workmanship about 50% because of the easy assembling details and mobility (easy-to-operate)
 3. Using steel plates instead of plywood form panel makes the system more durable and able to perform about 700 castings without changing the form panels. (Plywood can also be used but steel plates are more economical. Also, steel plates have finished their life cycle after 700 casting, they can be sold as scrap for about 35% of material cost.)
 4. Having wheels makes the system mobile and move to desired places easily. 
 5. It can adapt to height differences between floors in the same building in an hour thanks to its flexible telescopic design. (See Fig.3)
 6. The system is highly compatible with occupational safety regulations.
 7. System is easy to maintain and repair.
 8. Transportation is easy since the system can be easily divided into the subassemblies.
 9. Most of the system elements (formwork elements, steel sheet panels, beams, etc.) can be used in other projects or some little revisions maybe needed to use. So, the system is safe, long-lasting, easy to use, faster, modern and very cheap in operating-cost wise.

Fig.1: Mobile Hydraulic Telescopic Table

Fig.2: Mobile Hydraulic Telescopic Table Application on a Building

Fig.3: Mobile Hydraulic Telescopic Table Application on a Building with Different Heights

Fig.4: Mobile Hydraulic Telescopic Table Application on a Building

Examined Patent Certificate

System Plan and Sections Sheet

Prototype Products
Play Video
Handheld Version

Mustafa Binay

Add my profile to your business network

M.H.T.T.B (MOBİL HİDROLİK TELESKOPİK MASA BİNA) (Kısaca MB olarak anılacaktır) Sistem, konvensiyonel kalıp sistemlerine alternatif olarak beton dökümü yapmak için kullanılan bir kalıp sistemidir. Sistemin diğer geleneksel modellere göre birçok avantajı vardır.

 1. Hızlı montaj detayları sayesinde her üç günde bir beton dökülebilmektedir.
 2. Sistem, kolay montaj detayları ve hareket kabiliyeti sayesinde işçiliği yaklaşık %50 azaltır.
 3. Sistem çelik yüzeyli panolardan üretilmiş olması nedeiyle 700 döküme kadar dayanıklıdır. Plywood yüzeyli panolar da kullanılabilir, fakat ekonomik olmamaktır. Ayrıca 700 dökümden sonra ömrünü tamamlayan çelik malzemeler, malzeme maliyetinin yaklaşık %35 bedeline hurda olarak satılabilmektedir.
 4. Tekerlekli olması istenilen yerlere kolayca hareket etmesini sağlar.
 5. Teleskopik tasarımı sayesinde aynı binada katlar arası yükseklik farklarına bir saatte uyum sağlar. (Bkz. Fig. 3)
 6. Sistem iş güvenliği yönetmeliklerine son derece uygundur.
 7. Sistemin bakımı ve onarımı kolaydır.
 8. Sistem kolayca alt gruplara ayrılabildiği için nakliyesi kolaydır.
 9. Sistem elemanlarının çoğu (kalıp elemanları, çelik sac paneller, kirişler vb.) başka projelerde kullanılabilir veya sadece küçük revizyonlar gerekebilir. Böylece sistem güvenli, uzun ömürlü, kullanımı kolay, daha hızlı, modern ve işletme maliyeti açısından çok ucuzdur.

Fig.1: Mobil Hidrolik Teleskopik Masa

Fig.2 : Mobil Hidrolik Teleskopik Masanın Binaya Uygulanması

Fig. 3: Mobil Hidrolik Teleskopik Masanın Farklı Yükseklikteki Katlara Uygulanması

Fig.4 : Mobil Hidrolik Teleskopik Masanın Binaya Uygulanması

Examined Patent Certificate

System Plan and Sections Sheet

Prototype Products
Play Video
Handheld Version

Mustafa Binay

Profilimi iş ağınıza ekleyin